PODPORA ROZHODOVÁNÍ

Info

Analýza retail nábytek 2017 

Aktualizovaná analýza prodeje nábytku v ČR. Tržby podle distribučních kanálů. V případě zájmu nás můžete kontaktovat e-mailem


 

poskytuje odbornou podporu a poradenství  majitelům a manažerům firem a institucím.Poskytované služby se opírají o objektivní fakta a informace v dlouhodobém a komplexním kontextu a získané znalosti umožňují hledat řešení rozvoje podnikání a potřeb zákazníků.

Identifikujeme, rozlišíme pro Vás nutnou změnu tvorby hodnoty a pomůžeme v její realizaci.  Skutečné bariéry růstu či stability jsou dnes mnohem méně zřetelné a pouze pomocí nové systémové metodiky se dají kvalifikovat a omezit na úrovni vaši organizace. Nositelem změny je pak váš nový pohled na potenciál rozvoje.

Podpora rozhodování

Rozhodnutí nemusí být jenom intuitivní a kvalifikované. Rozhodnutí musí být hlavně správné. Naše podpora Vašeho strategického rozvoje či nutné změny umožňuje najít nerovnováhu a odstranit její projevy v organizaci v prospěch zákazníků a budoucí stability. 

Konkurenční zpravodajství

Konkurence je velmi užitečná pro připravené. Naše služba konkurenčního zpravodajství poskytne majitelům a manažerům firem a finančním a státním institucím pohled jak na jednotlivé firmy, tak na celý obor. Umožňuje nejenom snižovat riziko, ale hlavně poskytuje inspiraci pro vlastní strategický rozvoj.

Strategický benchmarking

I když dvě různé firmy dělají stejný výrobek je výsledek jejich hospodaření mnohdy významně odlišný. Odpověď na to proč se tak děje  je součástí naši služby  Strategického srovnávání které kromě klasického ekonomického porovnání přináší informace o pozici v distribučním a technologickém rámci v kontextu celého hodnotového řetězce.

 

poskytuje komplexní informační servis o dění v oborech: 

  • lesnictví
  • dřevozpracujícího průmyslu
  • papírenského průmyslu
  • výroby nábytku
  • dřevostaveb a dalších souvisejících služeb a aktivit.

Zpřístupňuje archiv odborného měsíčníku NA DŘEVO zaměřeného na aktuální vývoj trhu a reportů vývoje zahraničního obchodu ČR a zemí EU.

Reporty vývoje zahraničního obchodu